MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bát Mọt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá là Mã bưu chính 45352, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá là 45352.

2. Mã bưu chính 45352 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 45352 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bát Mọt Thường Xuân, Thanh Hoá.

Ngoài ra, Mã bưu chính 45352 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá

Mã bưu chính Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá có 5 số là 45352, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hoá sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 453529

Tên bưu cục: Bát mọt

Điện thoại: 0949008236

Địa chỉ: Thôn Cạn, Xã Bát Mọt Bát Mọt Thường Xuân Thanh Hoá

Xem chi tiết>>