MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bát Tràng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 132100

Tên bưu cục: Bát Tràng

Điện thoại: 8740797

Địa chỉ: Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132114

Tên bưu cục: Xã Bát Tràng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>