MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bát Trang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng là Mã bưu chính 18538, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng là 18538.

2. Mã bưu chính 18538 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18538 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bát Trang An Lão, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18538 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng

Mã bưu chính Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng có 5 số là 18538, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bát Trang, An Lão, Hải Phòng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185380

Tên bưu cục: Bát Trang

Điện thoại: 872292

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang Bát Trang An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>