MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bát Trang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185380

Tên bưu cục: Bát Trang

Điện thoại: 872292

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang Bát Trang An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>