MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Biên Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 152570

Tên bưu cục: Biên Giang

Điện thoại: 02433867163

Địa chỉ: Sô´0, Tổ dân phố Yên Phúc, Phường Biên Giang Biên Giang Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>