MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71350, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh là 71350.

2. Mã bưu chính 71350 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71350 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình An Quận 2, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71350 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh có 5 số là 71350, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 713530

Tên bưu cục: [EMS] Trần Não

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´51, Đường Trần Não (UBND Phường Bình An), Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713500

Tên bưu cục: Bình An 1

Điện thoại: 7404052

Địa chỉ: Sô´02, Khu phố 4, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713504

Tên bưu cục: Bình An 2

Điện thoại: 7400372

Địa chỉ: Sô´2/11, Đường Trần Não, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713501

Tên bưu cục: Bình An 3

Điện thoại: 7400372

Địa chỉ: Sô´792C, Khu phố 1, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713502

Tên bưu cục: Bình An 4

Điện thoại: 7404202

Địa chỉ: Sô´67, Khu phố 4, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713503

Tên bưu cục: Bình An 5

Điện thoại: 7404325

Địa chỉ: Sô´36, Khu phố 4, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713513

Tên bưu cục: Lương Định Của 3

Điện thoại: 7404370

Địa chỉ: Sô´A1/5, Đường Lương Định Của, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 714031

Tên bưu cục: thùng thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường D2, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713505

Tên bưu cục: Trần Nảo

Điện thoại: 5106628

Địa chỉ: Sô´26A6, Đường Trần Não, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713506

Tên bưu cục: Trần Não 3

Điện thoại: 7415688

Địa chỉ: Sô´2/2A, Đường Trần Não, Phường Bình An Bình An Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>