MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang là Mã bưu chính 92189, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang là 92189.

2. Mã bưu chính 92189 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92189 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình An Kiên Lương, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92189 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang có 5 số là 92189, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 921904

Tên bưu cục: Ba Núi

Điện thoại: 758383

Địa chỉ: Ấp Ba Núi, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921892

Tên bưu cục: Ba Trại

Điện thoại: 759588

Địa chỉ: Ấp Ba Trại, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921903

Tên bưu cục: Ba Trại 1

Điện thoại: 758599

Địa chỉ: Ấp Ba Trại, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921900

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 363163

Địa chỉ: Ấp Hòn Chông, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921890

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 02973759333

Địa chỉ: Ấp Hòn Chông, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921905

Tên bưu cục: Hòn Chông

Điện thoại: 763001

Địa chỉ: Ấp Hòn Chông, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921902

Tên bưu cục: Hòn Phụ Tử

Điện thoại: 785596

Địa chỉ: Ấp Ba Trại, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921891

Tên bưu cục: Rạch Đùng

Điện thoại: 759832,759833

Địa chỉ: Ấp Rạch Đùng, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921901

Tên bưu cục: Sông Chinh

Điện thoại: 02973758222

Địa chỉ: Ấp Sông Chinh, Xã Bình An Bình An Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>