MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang là Mã bưu chính 92308, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang là 92308.

2. Mã bưu chính 92308 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92308 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình An Châu Thành, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92308 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang có 5 số là 92308, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 923094

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 616127

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923088

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 617503

Địa chỉ: Ấp An Ninh, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923097

Tên bưu cục: An Phước

Điện thoại: 617036

Địa chỉ: Sô´19, Ấp An Phước, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923091

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 616850

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923080

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 02973617199

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923092

Tên bưu cục: Bình An 1

Điện thoại: 616881

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923093

Tên bưu cục: Minh Phong

Điện thoại: 616959

Địa chỉ: Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923095

Tên bưu cục: Minh Phong 1

Điện thoại: 616978

Địa chỉ: Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923098

Tên bưu cục: Minh Phong 2

Điện thoại: 616430

Địa chỉ: Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923099

Tên bưu cục: Minh Phong 3

Điện thoại: 3617105

Địa chỉ: Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923140

Tên bưu cục: Minh Phong 4

Điện thoại: 3617133

Địa chỉ: Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923089

Tên bưu cục: Tắc Cậu

Điện thoại: 616167

Địa chỉ: Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923090

Tên bưu cục: Tắc Cậu 1

Điện thoại: 616323

Địa chỉ: Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923096

Tên bưu cục: Tắc Cậu 2

Điện thoại: 617020

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã Bình An Bình An Châu Thành Kiên Giang

Xem chi tiết>>