MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Chiểu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là 72100.

2. Mã bưu chính 72100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Chiểu Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh có 5 số là 72100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 721014

Tên bưu cục: Bình Chiểu

Điện thoại: 8965420

Địa chỉ: Sô´24/4, Đường Bình Chiểu (Khu phố 1+Khu phố 3), Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721000

Tên bưu cục: Bình Chiểu

Điện thoại: 02837294289

Địa chỉ: Sô´936, Đường Tĩnh Lộ 43 (Khu phố 1+2+3), Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721016

Tên bưu cục: Bình Chiểu 10

Điện thoại: 8971426

Địa chỉ: Sô´5/9, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721064

Tên bưu cục: Bình Chiểu 10

Điện thoại: 8971426

Địa chỉ: Sô´5/9, Đường Số 2 (Khu phố 6), Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721017

Tên bưu cục: Bình Chiểu 11

Điện thoại: 7291331

Địa chỉ: Sô´39/1B, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721005

Tên bưu cục: Bình Chiểu 12

Điện thoại: 7295003

Địa chỉ: Sô´9D/1, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721006

Tên bưu cục: Bình Chiểu 13

Điện thoại: 7292743

Địa chỉ: Sô´9, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721007

Tên bưu cục: Bình Chiểu 14

Điện thoại: 7295174

Địa chỉ: Sô´34, Khu phố 4, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721008

Tên bưu cục: Bình Chiểu 15

Điện thoại: 7295276

Địa chỉ: Sô´46B, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721065

Tên bưu cục: Bình Chiểu 16

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´113/38, Đường Bình Chiểu (Khu phố 1+Khu phố 3), Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721026

Tên bưu cục: Bình Chiểu 17

Điện thoại: 7291821

Địa chỉ: Sô´1231/18, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721023

Tên bưu cục: Bình Chiểu 18

Điện thoại: 7291034

Địa chỉ: Sô´11/8, Đường Số 15 (Khu phố 5), Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721003

Tên bưu cục: Bình Chiểu 2

Điện thoại: 8979740

Địa chỉ: Sô´7/35, Đường Bình Chiểu, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721018

Tên bưu cục: Bình Chiểu 3

Điện thoại: 7291368

Địa chỉ: Sô´41/2B, Khu phố 1, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721020

Tên bưu cục: Bình Chiểu 4

Điện thoại: 7291536

Địa chỉ: Sô´111/2, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721015

Tên bưu cục: Bình Chiểu 5

Điện thoại: 7290558

Địa chỉ: Sô´A23, Khu phố 6, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721004

Tên bưu cục: Bình Chiểu 6

Điện thoại: 7295387

Địa chỉ: Sô´30, Khu phố 1, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721019

Tên bưu cục: Bình Chiểu 7

Điện thoại: 7292794

Địa chỉ: Sô´8/5C, Khu phố 1, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721021

Tên bưu cục: Bình Chiểu 8

Điện thoại: 7292883

Địa chỉ: Sô´60B, Khu phố 4, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721022

Tên bưu cục: Bình Chiểu 9

Điện thoại: 7292901

Địa chỉ: Sô´140A/5, Khu phố 6, Phường Bình Chiểu Bình Chiểu Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>