MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Chuẩn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương là Mã bưu chính 82430, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương là 82430.

2. Mã bưu chính 82430 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82430 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Chuẩn Thuận An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82430 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương có 5 số là 82430, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 824300

Tên bưu cục: Bình Chuẩn

Điện thoại: 02743787939

Địa chỉ: Phố khu Bình Phú, Phường Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824316

Tên bưu cục: Bình Chuẩn

Điện thoại: 788777

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824333

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 10

Điện thoại: 710766

Địa chỉ: Sô´16/4, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824334

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 11

Điện thoại: 711830

Địa chỉ: Sô´6/15, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824335

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 12

Điện thoại: 711894

Địa chỉ: Sô´9/7, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824336

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 13

Điện thoại: 712001

Địa chỉ: Sô´10/4, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824302

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 14

Điện thoại: 788890

Địa chỉ: Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824303

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 15

Điện thoại: 788870

Địa chỉ: Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824313

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 16

Điện thoại: 712105

Địa chỉ: Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824311

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 17

Điện thoại: 788846

Địa chỉ: Ấp Bình Phú, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824301

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 18

Điện thoại: 711639

Địa chỉ: Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824306

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 19

Điện thoại: 788931

Địa chỉ: Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824318

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 2

Điện thoại: 747283

Địa chỉ: Sô´2/8, Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824360

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 2

Điện thoại: 02743720567

Địa chỉ: Sô´18/1, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824344

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 20

Điện thoại: 713380

Địa chỉ: Sô´43/9, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824329

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 21

Điện thoại: 713280

Địa chỉ: Sô´27/17, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824343

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 22

Điện thoại: 713476

Địa chỉ: Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824345

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 23

Điện thoại: 712929

Địa chỉ: Sô´8/9, Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824321

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 3

Điện thoại: 788371

Địa chỉ: Sô´25/1, Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824337

Tên bưu cục: Bình Chuẩn 4

Điện thoại: 788377

Địa chỉ: Sô´14/11, Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>