MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Đa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81247, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai là 81247.

2. Mã bưu chính 81247 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81247 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Đa Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81247 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81247, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812470

Tên bưu cục: Bình Đa 1

Điện thoại: 837613

Địa chỉ: Sô´09, Khu phố 2, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812471

Tên bưu cục: Bình Đa 2

Điện thoại: 813478

Địa chỉ: Sô´9/1, Khu phố 1, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812476

Tên bưu cục: Bình Đa 3

Điện thoại: 934291

Địa chỉ: Sô´K16, Tổ 15c, Khu phố 2, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812477

Tên bưu cục: Bình Đa 4

Điện thoại: 934291

Địa chỉ: Sô´4/2, Tổ 15a, Khu phố 2, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812472

Tên bưu cục: Quốc Lộ 15-7

Điện thoại: 931235

Địa chỉ: Sô´238B, Khu phố 2, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812473

Tên bưu cục: Trần Quốc Toản

Điện thoại: 812738

Địa chỉ: Sô´347, Khu phố 3, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812538

Tên bưu cục: Trần Quốc Toản

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´275 TQToản, Khu phố 3, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812537

Tên bưu cục: Trần Quốc Tỏan

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812474

Tên bưu cục: Trần Quốc Toản 2

Điện thoại: 837847

Địa chỉ: Sô´C19, Khu phố 4, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812535

Tên bưu cục: Trần Quốc Tỏan 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´C19, Khu phố 4, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812536

Tên bưu cục: Trần Quốc Tỏan 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812475

Tên bưu cục: Trần Quốc Toản 3

Điện thoại: 837755

Địa chỉ: Sô´48/4, Khu phố 3, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812478

Tên bưu cục: UBND Phường Bình Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Bình Đa Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>