MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Định

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định là Mã bưu chính 59200, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định là 59200.

2. Mã bưu chính 59200 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59200 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Định An Nhơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59200 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định có 5 số là 59200, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Định, An Nhơn, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 592000

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02563835285

Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592020

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02563835172

Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592040

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02563835172

Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592021

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối Phố Lê Hồng Phong, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592022

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´27, Khối Phố Trần Thị Kỷ, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592001

Tên bưu cục: Lê Hồng Phong

Điện thoại: 735609

Địa chỉ: Sô´99, Khối Phố Lê Hồng Phong, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592017

Tên bưu cục: Minh Khai

Điện thoại: 635086

Địa chỉ: Sô´15b, Khối Phố Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592015

Tên bưu cục: Ngô Gia Tự

Điện thoại: 736870

Địa chỉ: Sô´111/3, Khối Phố Ngô Gia Tự, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592002

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại: 835680

Địa chỉ: Sô´07, Khối Phố Quang Trung, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592019

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´191, Khối Phố Trần Phú, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 592018

Tên bưu cục: Vĩnh Liêm

Điện thoại: 635118

Địa chỉ: Khối Phố Vĩnh Liêm, Thị Trấn Bình Định Bình Định An Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>