MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi là Mã bưu chính 57185, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi là 57185.

2. Mã bưu chính 57185 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 57185 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Hải Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Mã bưu chính 57185 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Mã bưu chính Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi có 5 số là 57185, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 571856

Tên bưu cục: Bình Hải

Điện thoại: 0977718773

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571855

Tên bưu cục: Cảng Dung Quất

Điện thoại: 611262

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571857

Tên bưu cục: Đại lý Bưu điện Ngã Ba Trường DN Dung Quất

Điện thoại: 611695

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, Xã Bình Hải Bình Hải Bình Sơn Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>