MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Hiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An là Mã bưu chính 85496, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An là 85496.

2. Mã bưu chính 85496 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85496 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Hiệp Mộc Hoá, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85496 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An

Mã bưu chính Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An có 5 số là 85496, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hiệp, Mộc Hoá, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 854968

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp Bình Hiệp Mộc Hoá Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854960

Tên bưu cục: Bình Hiệp

Điện thoại: 072951366

Địa chỉ: Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp Bình Hiệp Mộc Hoá Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854967

Tên bưu cục: Mộc Hóa số 11

Điện thoại: 072952954

Địa chỉ: Ấp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp Bình Hiệp Mộc Hoá Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854966

Tên bưu cục: Mộc Hóa số 7

Điện thoại: 072951678

Địa chỉ: Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp Bình Hiệp Mộc Hoá Long An

Xem chi tiết>>