MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Hưng Hòa A

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76230, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là 76230.

2. Mã bưu chính 76230 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76230 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Hưng Hòa A Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76230 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh có 5 số là 76230, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 762305

Tên bưu cục: Bình Hòa

Điện thoại: 7502154

Địa chỉ: Sô´6/26D, Tổ 2, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762524

Tên bưu cục: BÌNH LONG - 6

Điện thoại: 9783060

Địa chỉ: Sô´81, Đường Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762307

Tên bưu cục: Bình Long 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´203, Khu phố 13, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762306

Tên bưu cục: Bình Long 5

Điện thoại: 9784050

Địa chỉ: Sô´10/2, Đường Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762303

Tên bưu cục: Gò Xoài

Điện thoại: 7502164

Địa chỉ: Sô´146/29/22, Đường Liên Khu 7, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762525

Tên bưu cục: GÒ XOÀI - 1

Điện thoại: 7503745

Địa chỉ: Sô´42B, Tổ 14, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762302

Tên bưu cục: Hòa Bình 1

Điện thoại: 7501824

Địa chỉ: Sô´43, Khu phố 13, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762540

Tên bưu cục: HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´621, Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762523

Tên bưu cục: LÊ VĂN QUỚI

Điện thoại: 7670283

Địa chỉ: Sô´339, Hẻm 264, Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762301

Tên bưu cục: Tân Kỳ Tân Quý 2

Điện thoại: 7501229

Địa chỉ: Sô´16/7, Tổ 16, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762304

Tên bưu cục: Tân Kỳ Tân Quý 3

Điện thoại: 7501561

Địa chỉ: Sô´20/137/15, Tổ 20, Khu phố 8, Phường Bình Hưng Hòa A Bình Hưng Hòa A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>