MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Hưng Hòa B

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76260, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh là 76260.

2. Mã bưu chính 76260 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76260 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Hưng Hòa B Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76260 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh có 5 số là 76260, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 762600

Tên bưu cục: Ao Đôi

Điện thoại: 7500934

Địa chỉ: Sô´1/28, Tổ 1, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762270

Tên bưu cục: BCP Vĩnh Lộc

Điện thoại: 02836205800

Địa chỉ: Đường Số 1, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762740

Tên bưu cục: HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´43, Đường 16, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762605

Tên bưu cục: Hưng Hòa

Điện thoại: 7651308

Địa chỉ: Sô´5/16, Tổ 5, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762604

Tên bưu cục: Hương Lộ 13.2

Điện thoại: 7650899

Địa chỉ: Sô´309, Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762601

Tên bưu cục: Hương Lộ 80

Điện thoại: 7652139

Địa chỉ: Sô´2/9, Tổ 2, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763911

Tên bưu cục: Kho Hàng LAZADA

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´B14, Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762603

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Tú

Điện thoại: 7652478

Địa chỉ: Sô´5/14A, Tổ 5, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762602

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Tú 1

Điện thoại: 7650831

Địa chỉ: Sô´137, Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762636

Tên bưu cục: NGUYỄN THỊ TÚ- 2

Điện thoại: 7654090

Địa chỉ: Sô´SỐ 12, Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B Bình Hưng Hòa B Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>