MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71370, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh là 71370.

2. Mã bưu chính 71370 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71370 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Khánh Quận 2, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71370 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh có 5 số là 71370, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 713100

Tên bưu cục: An Khánh

Điện thoại: 02837405018

Địa chỉ: Sô´D7/23A, Đường Trần Não, Phường Bình Khánh Bình Khánh Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713701

Tên bưu cục: Bình Khánh

Điện thoại: 7203589

Địa chỉ: Sô´Đ7/2, Khu phố 2, Phường Bình Khánh Bình Khánh Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713700

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Định 2

Điện thoại: 7421466

Địa chỉ: Sô´620, Khu phố 2, Phường Bình Khánh Bình Khánh Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>