MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Khánh Tây

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là Mã bưu chính 93206, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là 93206.

2. Mã bưu chính 93206 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93206 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Khánh Tây Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93206 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre có 5 số là 93206, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Khánh Tây, Mỏ Cày Nam, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 932300

Tên bưu cục: Bình Khánh Tây

Điện thoại: 02753847374

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Bình Khánh Tây Bình Khánh Tây Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932307

Tên bưu cục: Bình Khánh Tây 1

Điện thoại: 842434

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh Tây Bình Khánh Tây Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932308

Tên bưu cục: Bình Khánh Tây 2

Điện thoại: 843775

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Bình Khánh Tây Bình Khánh Tây Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932309

Tên bưu cục: Bình Khánh Tây 3

Điện thoại: 682868

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh Tây Bình Khánh Tây Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932301

Tên bưu cục: Bình Khánh Tây 3

Điện thoại: 682868

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh Tây Bình Khánh Tây Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>