MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bình Kiều

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162660

Tên bưu cục: Bình Kiều

Điện thoại: 910219

Địa chỉ: Thôn Bình Kiều, Xã Bình Kiều Bình Kiều Khoái Châu Hưng Yên

Xem chi tiết>>