MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bình Lư

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 391131

Tên bưu cục: Bình Lư

Điện thoại: 01682288515

Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư Bình Lư Tam Đường Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391140

Tên bưu cục: Tam Đường

Điện thoại: 02133879555

Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư Bình Lư Tam Đường Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391170

Tên bưu cục: Tam Đường

Điện thoại: 02133879687

Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư Bình Lư Tam Đường Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391100

Tên bưu cục: Tam Đường

Điện thoại: 02133879687

Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư Bình Lư Tam Đường Lai Châu

Xem chi tiết>>