MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai là Mã bưu chính 81646, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai là 81646.

2. Mã bưu chính 81646 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81646 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Minh Trảng Bom, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81646 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai có 5 số là 81646, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 816460

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 0251 3921220

Địa chỉ: Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh Bình Minh Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816461

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 061864583

Địa chỉ: Sô´300, Ấp TÂN BÌNH, Xã Bình Minh Bình Minh Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816468

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 0613921220

Địa chỉ: Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh Bình Minh Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816467

Tên bưu cục: Binh Minh 1

Điện thoại: 3922966

Địa chỉ: Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh Bình Minh Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816465

Tên bưu cục: Bình Minh 2

Điện thoại: 869176

Địa chỉ: Sô´82, Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh Bình Minh Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816462

Tên bưu cục: Trước UBND Xã Bình Minh

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh Bình Minh Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>