MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam là Mã bưu chính 40380, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam là 40380.

2. Mã bưu chính 40380 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 40380 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Mỹ Bình Lục, Hà Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 40380 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

Mã bưu chính Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam có 5 số là 40380, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 403800

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Bình Lục Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403810

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Bình Lục Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403910

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Bình Lục Hà Nam

Xem chi tiết>>