MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương là Mã bưu chính 82243, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương là 82243.

2. Mã bưu chính 82243 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82243 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Mỹ Tân Uyên, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82243 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương có 5 số là 82243, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 822430

Tên bưu cục: Bình Mỹ

Điện thoại: 02743684500

Địa chỉ: Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ Bình Mỹ Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822431

Tên bưu cục: Bình Mỹ 1

Điện thoại: 619141

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bình Mỹ Bình Mỹ Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822435

Tên bưu cục: Bình Mỹ 2

Điện thoại: 619638

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Mỹ Bình Mỹ Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>