MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bình Nguyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 415720

Tên bưu cục: Bình Nguyên

Điện thoại: 01965045169

Địa chỉ: Thôn Quân Hành, Xã Bình Nguyên Bình Nguyên Kiến Xương Thái Bình

Xem chi tiết>>