MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre là Mã bưu chính 93112, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre là 93112.

2. Mã bưu chính 93112 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93112 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Phú Bến Tre, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93112 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre có 5 số là 93112, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Phú, Bến Tre, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931127

Tên bưu cục: Bình Công

Điện thoại: 832606

Địa chỉ: Sô´522A, Ấp Bình Công, Xã Bình Phú Bình Phú Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931120

Tên bưu cục: Bình Phú

Điện thoại: 832492

Địa chỉ: Ấp Bình Thành, Xã Bình Phú Bình Phú Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931128

Tên bưu cục: Bình Thạnh

Điện thoại: 3545835

Địa chỉ: Sô´274D, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú Bình Phú Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931126

Tên bưu cục: Phú Lợi

Điện thoại: 810125

Địa chỉ: Sô´209C, Ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú Bình Phú Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931125

Tên bưu cục: Số 18

Điện thoại: 815967

Địa chỉ: Ấp Bình Thành, Xã Bình Phú Bình Phú Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931280

Tên bưu cục: Trần Văn Cần

Điện thoại: 3545922

Địa chỉ: Ấp Bình Lợi, Xã Bình Phú Bình Phú Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>