MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An là Mã bưu chính 85356, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An là 85356.

2. Mã bưu chính 85356 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85356 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Thạnh Thủ Thừa, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85356 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Mã bưu chính Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An có 5 số là 85356, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 853573

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853560

Tên bưu cục: Bình Thạnh

Điện thoại: 02723865111

Địa chỉ: Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853566

Tên bưu cục: Tân An Số 17

Điện thoại: 072836007

Địa chỉ: Sô´359, Ấp BÌnh Cang 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853561

Tên bưu cục: Thủ Thừa Số 11

Điện thoại: 072591016

Địa chỉ: Ấp BÌnh Cang 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853562

Tên bưu cục: Thủ Thừa Số 13

Điện thoại: 072611003

Địa chỉ: Ấp Bà Phổ, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853563

Tên bưu cục: Thủ Thừa Số 14

Điện thoại: 072611004

Địa chỉ: Ấp BÌnh Cang 2, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853564

Tên bưu cục: Thủ Thừa Số 2

Điện thoại: 072591009

Địa chỉ: Ấp Bình Cang 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853572

Tên bưu cục: Thủ Thừa số 23

Điện thoại: 072592011

Địa chỉ: Ấp Bình Cang 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853565

Tên bưu cục: Thủ Thừa Số 8

Điện thoại: 072865003

Địa chỉ: Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Thủ Thừa Long An

Xem chi tiết>>