MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75640, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh là 75640.

2. Mã bưu chính 75640 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75640 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Thuận Quận 7, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75640 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh có 5 số là 75640, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 756413

Tên bưu cục: 108

Điện thoại: 7732301

Địa chỉ: Sô´438, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756414

Tên bưu cục: 113

Điện thoại: 7732503

Địa chỉ: Sô´502/23/46, Khu phố 3, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756415

Tên bưu cục: 115

Điện thoại: 7732451

Địa chỉ: Sô´18/5, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756418

Tên bưu cục: 115

Điện thoại: 7732451

Địa chỉ: Sô´60, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756419

Tên bưu cục: 116

Điện thoại: 7732457

Địa chỉ: Sô´71, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756416

Tên bưu cục: 116

Điện thoại: 7732457

Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756417

Tên bưu cục: 119

Điện thoại: 7720596

Địa chỉ: Sô´333, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756420

Tên bưu cục: 119

Điện thoại: 7720595

Địa chỉ: Sô´333, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756412

Tên bưu cục: 98

Điện thoại: 7732213

Địa chỉ: Sô´28/8H1, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756446

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´342, KP1, Đường Hùynh tấn Phát, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756421

Tên bưu cục: đại lý bưu điện 142

Điện thoại: 8730923

Địa chỉ: Sô´70, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756060

Tên bưu cục: Giao dịch EMS - 136 Nguyễn Thị Thập Q.7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´136, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756411

Tên bưu cục: Hải Vân

Điện thoại: 8733508

Địa chỉ: Sô´68/8B, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756402

Tên bưu cục: Lý Thục Man

Điện thoại: 7731674

Địa chỉ: Sô´32A Lô B, Khu phố 3, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756403

Tên bưu cục: Nguyễn Hữu Cảnh

Điện thoại: 7731445

Địa chỉ: Sô´1/9J, Khu phố 3, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756400

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Thập

Điện thoại: 7717795

Địa chỉ: Sô´110, Khu phố 4, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756401

Tên bưu cục: Song Tân

Điện thoại: 7710428

Địa chỉ: Sô´A36/1, Khu phố 6, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756404

Tên bưu cục: Trung Tín

Điện thoại: 8733124

Địa chỉ: Sô´17/3, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>