MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Trị Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76280, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh là 76280.

2. Mã bưu chính 76280 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76280 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Trị Đông Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76280 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh có 5 số là 76280, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 762810

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 6670678

Địa chỉ: Sô´265, Tổ 108, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762800

Tên bưu cục: Bình Trị Đông

Điện thoại: 02838756001

Địa chỉ: Sô´C12/14, Tổ 303, Khu phố 16, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762300

Tên bưu cục: Bốn Xã

Điện thoại: 02839616732

Địa chỉ: Sô´471, Đường HƯƠNG LỘ 2, KHU PHỐ 4, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762807

Tên bưu cục: Chiến Lược 1.2.2

Điện thoại: 7622438

Địa chỉ: Sô´C16/12, Tổ 15, Khu phố 16, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762804

Tên bưu cục: Chợ Bình Trị

Điện thoại: 7624282

Địa chỉ: Sô´B4/1, Tổ 1, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762806

Tên bưu cục: Đất Mới

Điện thoại: 8764165

Địa chỉ: Sô´B12/27G, Tổ 16, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762809

Tên bưu cục: Hẽm Kim Thành

Điện thoại: 7624616

Địa chỉ: Sô´C5/36A, Tổ 5, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762802

Tên bưu cục: Hương Lộ 2.5

Điện thoại: 7541944

Địa chỉ: Sô´F9/39A, Tổ 1, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762803

Tên bưu cục: Hương Lộ 2.6

Điện thoại: 7624253

Địa chỉ: Sô´B16/10, Tổ 1, Khu phố 2, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762805

Tên bưu cục: Nghi Xuân

Điện thoại: 7512321

Địa chỉ: Sô´D25/3, Tổ 22, Khu phố 10, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762879

Tên bưu cục: TÂN KHAI

Điện thoại: 7519162

Địa chỉ: Sô´481, Tổ 126, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762801

Tên bưu cục: Tĩnh Lộ 10.2

Điện thoại: 8775840

Địa chỉ: Sô´567, Tổ 50, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762808

Tên bưu cục: Trương Phước Phan

Điện thoại: 7514743

Địa chỉ: Sô´C18/1A, Tổ 18, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông Bình Trị Đông Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>