MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Tú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam là Mã bưu chính 56179, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam là 56179.

2. Mã bưu chính 56179 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 56179 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Tú Thăng Bình, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 56179 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam

Mã bưu chính Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam có 5 số là 56179, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 561790

Tên bưu cục: Bình Tú

Điện thoại: 0912889230

Địa chỉ: Thôn 2 (làng Phước Cẩm-Phước Thạnh), Xã Bình Tú Bình Tú Thăng Bình Quảng Nam

Xem chi tiết>>