MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bồ Đề

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội là Mã bưu chính 12530, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội là 12530.

2. Mã bưu chính 12530 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12530 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bồ Đề Long Biên, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12530 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội có 5 số là 12530, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 125342

Tên bưu cục: Ái Mộ

Điện thoại: 8722829

Địa chỉ: Sô´118/38, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125343

Tên bưu cục: Bồ Đề

Điện thoại: 8724389

Địa chỉ: Sô´118/200, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125340

Tên bưu cục: Bồ Đề 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ 1, Cụm 4, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125344

Tên bưu cục: Bồ Đề 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´81/2/24, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125345

Tên bưu cục: Bồ Đề 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´33 Lâm Du, Tổ 12, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125355

Tên bưu cục: Khai thác Quốc tế Việt Nam

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´158, Ngõ 158, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125031

Tên bưu cục: Nguyễn Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Cụm 5, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125360

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ

Điện thoại: 024.3871276

Địa chỉ: Sô´23, Ngõ 390, Đường Nguyễn Văn cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125338

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´282, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125339

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´164, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125341

Tên bưu cục: Phú Viên

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ 4, Cụm 5, Phường Bồ Đề Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>