MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bó Sinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 367340

Tên bưu cục: Bó Sinh

Điện thoại: 01694794649

Địa chỉ: Bản Phổng B, Xã Bó Sinh Bó Sinh Sông Mã Sơn La

Xem chi tiết>>