MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bộc Bố

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn là Mã bưu chính 26430, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn là 26430.

2. Mã bưu chính 26430 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 26430 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bộc Bố Pác Nặm, Bắc Kạn.

Ngoài ra, Mã bưu chính 26430 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn

Mã bưu chính Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn có 5 số là 26430, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 264316

Tên bưu cục: Bộc Bố

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Bộc Bố Pác Nặm Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 264320

Tên bưu cục: Pác Nặm

Điện thoại: 02093893001

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Bộc Bố Pác Nặm Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 264460

Tên bưu cục: Pác Nặm

Điện thoại: 02093893001

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Bộc Bố Pác Nặm Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 264300

Tên bưu cục: Pác Nặm

Điện thoại: 02093893001

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Bộc Bố Pác Nặm Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 264490

Tên bưu cục: VP BĐH Pác Nặm

Điện thoại: 02093893001

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Bộc Bố Pác Nặm Bắc Kạn

Xem chi tiết>>