MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bồng Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định là Mã bưu chính 59320, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định là 59320.

2. Mã bưu chính 59320 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59320 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bồng Sơn Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59320 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định có 5 số là 59320, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 593212

Tên bưu cục: BÌNH MỘT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´51, Khối 2, Thị Trấn Bồng Sơn Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593522

Tên bưu cục: Bồng Sơn

Điện thoại: 02563561307

Địa chỉ: Sô´36, Đường Quang Trung, Thị Trấn Bồng Sơn Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593214

Tên bưu cục: Bưu cục Bồng Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Khối 3, Thị Trấn Bồng Sơn Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593230

Tên bưu cục: Hòai Nhơn

Điện thoại: 02563761262

Địa chỉ: Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593280

Tên bưu cục: Hòai Nhơn

Điện thoại: 02563761262

Địa chỉ: Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593200

Tên bưu cục: Hòai Nhơn

Điện thoại: 02563861718

Địa chỉ: Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593213

Tên bưu cục: TRẦN HƯNG ĐẠO

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Bồng Sơn Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>