MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bột Xuyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 157680

Tên bưu cục: Bột Xuyên

Điện thoại: 01205939689

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 - 10, Xã Bột Xuyên Bột Xuyên Mỹ Đức Hà Nội

Xem chi tiết>>