MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bùi Xá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 485120

Tên bưu cục: Bùi Xá

Điện thoại: 831041

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bùi Xá Bùi Xá Đức Thọ Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>