MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bưởi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội là Mã bưu chính 12460, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội là 12460.

2. Mã bưu chính 12460 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12460 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bưởi Tây Hồ, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12460 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội có 5 số là 12460, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 124601

Tên bưu cục: Chợ Bưởi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi Bưởi Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124656

Tên bưu cục: Hoàng Hoa Thám 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´666, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi Bưởi Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124654

Tên bưu cục: Tây Hồ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´260, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi Bưởi Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124655

Tên bưu cục: Thụy Khuê 2

Điện thoại: 37536720

Địa chỉ: Sô´323, Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi Bưởi Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124600

Tên bưu cục: Yên Thái

Điện thoại: 024.37591088

Địa chỉ: Sô´552, Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi Bưởi Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>