MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Buôn Trấp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63660, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk là 63660.

2. Mã bưu chính 63660 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63660 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Buôn Trấp Krông ANa, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63660 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk có 5 số là 63660, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Buôn Trấp, Krông ANa, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 636611

Tên bưu cục: 141 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Krông ANa Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636602

Tên bưu cục: Buôn Trâm

Điện thoại: 635023

Địa chỉ: Thôn 1, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Krông ANa Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636630

Tên bưu cục: Krông Ana

Điện thoại: 0262 3637111

Địa chỉ: Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Krông ANa Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636660

Tên bưu cục: Krông Ana

Điện thoại: 0262 3637111

Địa chỉ: Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Krông ANa Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636600

Tên bưu cục: Krông Ana

Điện thoại: 0262 3637111

Địa chỉ: Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Krông ANa Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636601

Tên bưu cục: Quỳnh Tân

Điện thoại: 635149

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Tân, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Krông ANa Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636612

Tên bưu cục: Trường THPT Krông Ana

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Krông ANa Đắk Lăk

Xem chi tiết>>