MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bửu Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81238, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai là 81238.

2. Mã bưu chính 81238 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81238 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bửu Long Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81238 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81238, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bửu Long, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812380

Tên bưu cục: Bửu Long

Điện thoại: 3951280

Địa chỉ: Sô´Tỉnh Lộ 24, Khu phố 4, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812440

Tên bưu cục: Bửu Long

Điện thoại: 0251 3953868

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812388

Tên bưu cục: Cây xăng ngã tư cầu mới

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812387

Tên bưu cục: Công ty dịch vụ môi trường

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố 1, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812433

Tên bưu cục: Đối diện Trường Tin học

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Huỳnh văn Nghệ, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812432

Tên bưu cục: Khu liên kế Bửu Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812427

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1K-8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Số 6A/7QL1, Khu phố 1, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812381

Tên bưu cục: Tân Bửu

Điện thoại: 951779

Địa chỉ: Sô´8/2, Khu phố 5, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812386

Tên bưu cục: Tân Bửu 2

Điện thoại: 953366

Địa chỉ: Sô´14/4, Khu phố 2, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812382

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 24

Điện thoại: 952231

Địa chỉ: Sô´15/1A, Khu phố 2, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812384

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 24 - 2

Điện thoại: 953031

Địa chỉ: Sô´3/6, Khu phố 2, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812385

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 24 - 3

Điện thoại: 953133

Địa chỉ: Sô´5/8, Khu phố 4, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812383

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 24-1

Điện thoại: 951003

Địa chỉ: Sô´01, Khu phố 1, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812426

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 24-4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´7/5ATổ 8, Khu phố 2, Phường Bửu Long Bửu Long Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>