MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ca Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 275820

Tên bưu cục: Ca Thành

Điện thoại: 01246115686

Địa chỉ: Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành Ca Thành Nguyên Bình Cao Bằng

Xem chi tiết>>