MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cái Nước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau là Mã bưu chính 97270, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau là 97270.

2. Mã bưu chính 97270 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97270 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cái Nước Cái Nước, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97270 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau có 5 số là 97270, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 972949

Tên bưu cục: 19 Tháng 5

Điện thoại: 3883900

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972740

Tên bưu cục: Cái Nước

Điện thoại: 02903884184

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972770

Tên bưu cục: Cái Nước

Điện thoại: 02903884184

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972700

Tên bưu cục: Cái Nước

Điện thoại: 02903883504

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972710

Tên bưu cục: Cái Nước

Điện thoại: 883504

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972704

Tên bưu cục: Chợ Cái Nước

Điện thoại: 884131

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972725

Tên bưu cục: CHỢ CÁI NƯỚC

Điện thoại: 884131

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972709

Tên bưu cục: Hồ Thị Kỷ

Điện thoại: 884262

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972703

Tên bưu cục: Lộ Gòn

Điện thoại: 884130

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972705

Tên bưu cục: Số 1 Cái Nước

Điện thoại: 884226

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972722

Tên bưu cục: Số 10 Cái Nước

Điện thoại: 884820

Địa chỉ: Ấp Cái Nước, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972726

Tên bưu cục: Số 11 Cái Nước

Điện thoại: 884868

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972727

Tên bưu cục: Số 12 Cái Nước

Điện thoại: 883278

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972728

Tên bưu cục: Số 13 Cái Nước

Điện thoại: 884489

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972729

Tên bưu cục: Số 14 Cái Nước

Điện thoại: 882112

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972940

Tên bưu cục: Số 15 Cái Nước

Điện thoại: 882113

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972941

Tên bưu cục: Số 16 Cái Nước

Điện thoại: 882114

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972942

Tên bưu cục: Số 17 Cái Nước

Điện thoại: 882115

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972943

Tên bưu cục: Số 18 Cái Nước

Điện thoại: 882116

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972706

Tên bưu cục: Số 2 Cái Nước

Điện thoại: 884321

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>