MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cam Giá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 251970

Tên bưu cục: Cam Giá

Điện thoại: 0918329405

Địa chỉ: Tổ 14, Phường Cam Giá Cam Giá Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>