MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cam Hải Tây

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà là Mã bưu chính 65525, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà là 65525.

2. Mã bưu chính 65525 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 65525 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cam Hải Tây Cam Lâm, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 65525 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà

Mã bưu chính Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà có 5 số là 65525, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 655250

Tên bưu cục: Cam Hải Tây

Điện thoại: 01639236644

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655251

Tên bưu cục: Cam Ranh 10

Điện thoại: 980609

Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654586

Tên bưu cục: Cam Ranh 22

Điện thoại: 990050

Địa chỉ: Thôn Bắc Vĩnh, Xã Cam Hải Tây Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655252

Tên bưu cục: Cam Ranh 25

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng 1, Xã Cam Hải Tây Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh Hoà

Xem chi tiết>>