MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cẩm Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 447700

Tên bưu cục: Cẩm Lương

Điện thoại: 01274543606

Địa chỉ: Thôn Kim Mẫm, Xã Cẩm Lương Cẩm Lương Cẩm Thuỷ Thanh Hoá

Xem chi tiết>>