MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cẩm Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 447909

Tên bưu cục: Cẩm Tân

Điện thoại: 01238132676

Địa chỉ: Thôn Do Hạ, Xã Cẩm Tân Cẩm Tân Cẩm Thuỷ Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 447900

Tên bưu cục: Phúc Do

Điện thoại: 02373529104

Địa chỉ: Thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân Cẩm Tân Cẩm Thuỷ Thanh Hoá

Xem chi tiết>>