MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cam Thịnh Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà là Mã bưu chính 65470, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà là 65470.

2. Mã bưu chính 65470 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 65470 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cam Thịnh Đông Cam Ranh, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 65470 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà

Mã bưu chính Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà có 5 số là 65470, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 654706

Tên bưu cục: Cam Ranh 13

Điện thoại: 952197

Địa chỉ: Thôn Hòa Diêm, Xã Cam Thịnh Đông Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654707

Tên bưu cục: cam Ranh 28

Điện thoại: 955339

Địa chỉ: Thôn Hòa Diêm, Xã Cam Thịnh Đông Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654701

Tên bưu cục: Cam Thịnh Đông

Điện thoại: 02583865270

Địa chỉ: Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654700

Tên bưu cục: Mỹ Thanh

Điện thoại: 02583865210

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông Cam Thịnh Đông Cam Ranh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>