MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cẩm Văn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 174790

Tên bưu cục: Văn Thai

Điện thoại: 02203780101

Địa chỉ: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn Cẩm Văn Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>