MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cán Hồ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 331685

Tên bưu cục: UBND xã Cán Hồ

Điện thoại: 01233614654

Địa chỉ: Thôn Pù Chù Ván, Xã Cán Hồ Cán Hồ Si Ma Cai Lào Cai

Xem chi tiết>>