MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Canh Nàng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá là Mã bưu chính 44810, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá là 44810.

2. Mã bưu chính 44810 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 44810 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Canh Nàng Bá Thước, Thanh Hoá.

Ngoài ra, Mã bưu chính 44810 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá

Mã bưu chính Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá có 5 số là 44810, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Canh Nàng, Bá Thước, Thanh Hoá sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 448100

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448120

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448140

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448160

Tên bưu cục: VP BĐH BÁ THƯỚC

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>