MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Canh Nậu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 155410

Tên bưu cục: Canh Nậu

Điện thoại: 02433599042

Địa chỉ: Sô´0, Thôn 4, Xã Canh Nậu Canh Nậu Thạch Thất Hà Nội

Xem chi tiết>>