MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cảnh Tiên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 273030

Tên bưu cục: Cảnh Tiên

Điện thoại: 01256395514

Địa chỉ: Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên Cảnh Tiên Trùng Khánh Cao Bằng

Xem chi tiết>>