MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cao Đại

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 282510

Tên bưu cục: Cao Đại

Điện thoại: 02113838158

Địa chỉ: Thôn Đại Định, Xã Cao Đại Cao Đại Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>